Nye puter.

Da vi kjøpte bruktbåt viste det seg at putene var litt skitne. Under et besøk på Tau sommeren 2019 ble trekkene tatt av og vasket i båtforeningens vaskemaskin. Trekkene ble etter vask først lagt ned i salongen for tørking, men senere flyttet ut, slik at de kunne tørke fortere.Etter en liten tur på land, skulle trekkene monteres og da oppdaget vi at ett trekk var forduftet. Sikkert blåst på havet. Javel, trekkene ble allikevel ikke helt rene, så nye trekk stod på arbeidslisten for vinteren, Stoff ble bestilt hos Lillestrøm sysenter, forøvrig et godt firma, som svarer på e-post innen et par dager. (Noen firmaer svarer nemlig aldri på e-post). Vi sprettet opp de gamle trekkene med en slik spretter som følger med symaskina og en skarp skalpell. Vi kjøpte en plastplate for å skåne spisebordet (burde vært treplate), og brukte en elektrisk taukutter ofr å kutte de nye delene. Spenningen var stor da vi skulle prøve de nye trekkene. Joda, de passet de, faktisk, jaggubetterdè. Janome Easy-jeansmaskina gjør jobben. Nå står ny kalesje for tur.

English:

New covers for the sofa.

When we bought a second-hand boat, it turned out that the pillows were a little dirty. During a visit to Tau in the summer of 2019, the covers were taken off and washed in the boat association’s washing machine. The covers were first laid down in the salon, but later moved out so they could dry faster. After a short trip on land, the covers were to be mounted and then we discovered that one cover had been disappeared. Probably blown at sea. Indeed, the coverss were not entirely clean, so new coverss were on the working list for the winter, Fabric was booked at Lillestrøm sysenter, incidentally a good company, which responds by email within a few days. (Some companies never respond to emails). We popped up the old covers with such a knife that comes with the sewing machine and a sharp scalpel. We bought a plastic plate to spare the dining table (should have been wooden plate), and used an electric rope cutter ofr to cut the new parts. The excitement was great when we were going to try the new covers. Sure, they looked great, in my opinion.